شمال آفریقاکشور شناخت

۴۰ سال پس از کمپ‌ دیوید؛ ارزیابی جایگاه منطقه‌ای مصر

دکتر روح الله قاسمیان

اندیشکده راهبردی تبیین- در سال ۱۹۷۸ میلادی، حدود ۴۱ سال پیش مصر و «اسرائیل» توافقنامه‌ای امضا کردند که به پیمان «کمپ‌دیوید» معروف شد. جوهره این پیمان آن بود که حکومت وقت مصر، بر این باور بود که باید شبه جزیره «سینا» را به هر قیمت از «اسرائیل» باز پس گرفت. در مقابل نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی با اطلاع از جایگاه مصر در میان اعراب، اعتقاد داشتند باید این کشور را از جهان عرب جدا کنند. آنهم در زمانیکه مهمترین هم‌پیمان منطقه‌ای خود «ایران» را به دلیل سقوط رژیم شاهنشاهی از دست داده بودند. مصر با امضای پیمان کمپ‌دیوید تنها صحرای سینا را در قبال از دست دادن