جریان شناسیجریان شناسی سیاسیجریان شناسی فکری و مذهبی

جریان شناسی درونی داعش؛ کار به تکفیر ابوبکرالبغدادی هم رسید!

محمدپارسا نجفی

علیرغم آنچه پنداشته میشود داعش در درون خود جریانی متکثر است و اختلافات درونی بسیاری دارد. این اختلافات با مرگ ابوبکرالبغدادی شدت نیز گرفته است.

ازاین‌رو به منظور بررسی اختلافات فکری درون داعش با محمد ابراهیم‌نژاد کارشناس مسائل اسلامی و مدیر سایت دبیرخانه جهانی مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری به گفتگو نشستیم که از دیدگان شما مییگذرد.

وی نویسنده سه کتاب «معمار تکفیر و ترور»، «بررسی انتقادی تاریخ و افکار داعش»  و نیز «پرچم های برافراشته» است.

به صورت اجمالی بفرمایید جریان سلفی و داعش از کجا پدید آمده است؟

جریان سلفی به هیچ عنوان خود را بخشی از فقه و کلام چهارگانه اهل سنت نمی‌داند و هرگز  مذهب را قبول نداشته و  آنرا بدعت