اندیشمندان و چهره های فرهنگیترکیه و قفقازجریان شناسیکشور شناخت

نگاهی بر افکار نورالدین توپچو؛ منادی سوسیالیسم اسلامی در ترکیه

مسعود صدرمحمدی

نورالدین توپچو  (1909 – 1975) نخستین دانشجوی ترکی است که از دانشگاه سوربون در دوران جمهوریت فارغ التحصیل شد. او با بورس دولت ترکیه عازم فرانسه شد و مقاطع تحصیلات عالی خود را در رشته های فلسفه ، تاریخ هنر و فلسفه اخلاق به اتمام رساند. تز دکترای خود را با موضوع «اخلاق شورش» به پایان برد که رساله او در سال 1934 در پاریس به صورت کتاب منتشر گردید.

در دوره حضور در پاریس دانشجوی لویی ماسینیون، شرق شناس مشهور فرانسوی بود و در عین حال به عنوان استاد زبان ترکی او محسوب میشد.

پس از بازگشت به ترکیه در 1934 در هیچ کدام از دانشگاه های کشور امکان تدریس به او داده نیمشود و در نهایت در دبیرستان گالاتاسارای مشغول تدریس میشود. مدتی بعد ا