جریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبی

تصوف‌ستیزی اشتباه بزرگ ما بوده؛ نیمی از مسلمانان دنیا صوفی‌اند!

نرگس حجتی – تمام دغدغه‌مندان وحدت اسلامی در این مساله اتفاق نظر دارند که تاکید بر اشتراکات ازجمله راههای راه ایجاد وحدت و همدلی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی است. اما در این بین شاید کمتر کسی به تصوف به عنوان یکی از این اشتراکات توجه کرده باشد. حجت الاسلام هادی میرزایی، کارشناس تصوف، در مصاحبه با ما ضمن معرفی تصوف زاویه دید جدیدی از از این پدیده جهان اسلام به عنوان عامل وحدت‌زا ارائه نموده است.

لطفاً برای شروع بفرمایید که تصوف به چه معناست؟ و ریشه آن در کجاست؟

قبل از اینکه وارد بحث شویم من باید این نکته را عرض کنم که بحثی سر اسم نیست. هر دینی دو بعد دارد یک بعد ظاهری و یک بعد معنوی. آنچه برای ح