جریان شناسیجریان شناسی سیاسی

تجربه اخوان‌المسلمین در اردن؛ از ائتلاف با حکومت تا تبدیل شدن به اپوزیسیون

منبع: عربی 21

ترجمه: رامین حسین آبادیان

جمعیت اخوان‌المسلمین در مقایسه با سلسله جریان‌هایِ برخوردار از گرایش اسلام سیاسی در اردن، بیشترین و برجسته‌ترین حضور را در این کشور دارد. ریشه‌های این جمعیت در عمق جامعه اردن به چشم می‌خورد. علت هم آن است که جمعیت اخوان‌المسلمین در مقایسه با سایر جریان‌های اسلام‌گرا در اردن سازمان‌یافته‌تر بوده و از همین‌روی، هواداران بیشتری نیز دارد. این جمعیت فراز و فرودهای بسیاری را در طول مراحل مختلف تاریخ سپری کرده است؛ به گونه‌ای که گاهی با نظام سیاسی حاکم در اردن وارد ائتلاف و هم‌پیمانی شده و گاهی دیگر نیز در مقابل آن ایستاده است. جمعیت اخوان‌المسلمین همچنین فراز و نشیب‌های متعددی را در تعاملاتش با احزاب و جریان‌های سیاسی در اردن تجربه کرده است.

موج سلفی‌سازی

در کنار جمعیت اخوان‌المسلمین، اردن در دوره‌های آغازین دهه 50 قرن گذشته شاهد ظهور و بروز حزب التحریر بود. فعالیت‌های این حزب در اردن، در طول تاریخ به استثنای دوره کوتاهی در اواسط