(برای بسته شدن توضیحات، کلیک کنید!)

داستان اسرای فلسطینی

مجموعه ای که در مقابل شماست، سیری است از داستان روزمره انسان های فلسطینی که بدون هیچ توجیهی به بدترین شیوه های ممکن، توسط سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل زندانی شده و شرایط سختی را در زندان ها سپری میکنند. آنچه در برابر دیدگان شماست، به ترتیب مراحلی است که انسان فلسطینی در روند بازداشت پشت سر می گذارد. 1. بازداشت تجاوز به حریم شخصی فلسطینیان و ورود وحشیانه به منازل ایشان آن هم در مقابل دیدگان کودکان و همسران متهم، روشی است که اسرائیل برای به بند کشیدن فلسطینیان به کار می بندد. 2. بازجویی میدانی گاهی هم شهروند فلسطینی در اثناء عبور از خیابان توسط سربازان اسرائیلی متوقف شده و همانجا به بازداشت او اقدام می کنند؛ آن هم نه به زبانی خوش بلکه با ضربات باتوم و تحقیر او در ملأ عام. 3. انتقال به ماشین زندان پس از پایان ضرب و جرح متهم در خیابان، به بدترین وجه ممکن او را برای انتقال به مرکز بازجویی وارد ماشین های جیپ می کنند. 4. بازجویی در زندان پس از رسیدن متهم به مرکز بازجویی، در حالی که چشمانش بسته است به شیوه ای که گردن و کمر او اذیت شود، روی صندلی نشانده شده و بازجو تلاش می کند با بدترین کلام ها و تهمت ها روح و روان زندانی را تحت تأثیر قرار دهد. 5. شیوه های شکنجه بازجو با تمام توانش به قسمت های حساس بدن زندانی ضربه می زند. روی سر زندانی کیسه کثیفی می کشند و درجه حرارت محیط را به زیر صفر می رسانند. زندانی را از پشت به دیوار تکیه می دهند و اینگونه درد شدیدی را در ستون فقراتش ایجاد می کنند. همچنین از بلندگوهای زندان با صدای بسیار بلند موسیقی پخش می کنند تا مانع از خوابیدن زندانیان شوند. همچنین زندان بان با سرعت و قدرت با مشت بر سر زندانی می کوبد. این امر سبب می شود زندانی سر درد شدیدی بگیرد و از هوش برود. از دیگر شیوه های شکنجه آن است که زندانی را روی زمین می اندازند و دستانش را به دیوار و پاهایش را به تخت می بندند. سپس زندان بان شروع به کتک زدن زندانی می کند. 6. اتاق گنجشک ها پس از پایان شکنجه، زندانی را به اتاقی منتقل می کنند که مملو از جواسیس و گماشتگان اسرائیلی است که در لباس و هیبت زندانیان فلسطینی ظاهر می شوند. آنها همواره تلاش می کنند به زندانی نزدیک شده و اطلاعاتی را از او کسب کنند. 7. زندان های انفرادی زندانیان در اتاق های بسیار کوچک و نامناسبی نگهداری می شوند. مساحت این اتاق تنها یک متر است. زندانیانی که تجربه زندگی در این زندان های انفرادی را دارند، آن ها را مقبره می نامند. 8. کامیون مرگ كاميون مرگ؛ صندوقی آهنین برای جابه جایی زندانی از زندان به سوی دادگاه و یا بیمارستان است. صندلی های آهنین بدون روکش مضاف بر سگ های پلیس و همچنین نگه داشتن زندانیان برای ساعات طولانی بدون غذا و نوشیدنی، همه و همه برای این است تا اسیر حتی خارج از زندان نیز ساعات سختی را بگذارند. 9. دادگاه در این مکان همه قوانین بین المللی و حقوق بشر نقض می شود. سازمان های اسرائیلی همه منشورهای بین المللی را در دو دادگاه سالم (در نزدیکی جنین) و عوفر (در رام الله) زیرپا می گذارند و احکام حبس ابد را بدون هیچ دلیل محکمه پسندی برای زندانی صادر میکنند. 10 اتاق زندانی اینجا خانه جدید است؛ زندانی پس از آنکه حکمش صادر شد، حیات خود را برای سالهای طولانی در این مکان می گذراند. زندانیان نه ناامیدانه، بلکه امیدوارانه و تلاشگر، سعی می کنند وقت خود را با آموزش، تحصیل و یادگیری مهارت ها پر کنند. چه بسیار افرادی که بی سواد وارد زندان شدند اما در همین زندان ها دکترای خود را در رشته علوم سیاسی اخذ نمودند. 11. الفوره (هواخوری) اسرا هرروزه یک ساعت می توانند به هواخوری بروند. پس از این یک ساعت بار دیگر باید به همان اتاق ها تنگ و نمور برگردند. 12. حمله و سرکوب و بازرسی گه گاهی مدیریت انفرادی با دستاویز بازرسی از زندان، به زندان های انفرادی ها حمله می کنند. آنها استقرار و آرامش اسرا را نمی خواهند. لذا چنین برنامه هایی را طراحی می کنند. همچنین آنها برای سرکوب زندانیان انفرادی از یگانِ نژادپرست و تندروی نحشون استفاده میکنند. این یگان با گازهای اشک آور و باتوم به جان زندانیان می افتد. 13. ملاقات ملاقات خانواده قله سعادت اسیر است؛ او لحظه شماری می کند تا خانواده اش را ببیند. از شوق و ذوق دیدار خانواده، شب را نمی خوابد. مدام در فکر این است که فرزندانش چقدر بزرگ شده اند؟ چهره شان چقدر تغییر کرده است؟ آیا آنها را خواهد شناخت؟ اما ملاقات ایشان تنها برای نیم ساعت است. آن‌هم فقط از پشت شیشه. خانواده اسرا نیز برای ملاقات با اسیرشان، ساعت ها در اتوبوس معطل می شوند و گاهی نیز بدون هیچ دلیلی ملاقات را ملغی می کنند. 14. اسرا در چنگال پزشکان زندان در اینجاست که احساس بیماری و اسارت و نابودی انسانیت در اسیر جمع می شود؛ پزشکان زندان به صورت تعمدی از معاینه دقیق اسرا سرباز می زنند و برای همه آنها با هر بیماری که دارند، یک قرص مسکن تجویز می کنند تا تنها دردهای آنها کاهش یابد؛ نه بیشتر!

داستان اسرای فلسطینی

مجموعه ای که در مقابل شماست، سیری است از داستان روزمره انسان های فلسطینی که بدون هیچ توجیهی به بدترین شیوه های ممکن، توسط سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل زندانی شده و شرایط سختی را در زندان ها سپری میکنند. آنچه در برابر دیدگان شماست، به ترتیب مراحلی است که انسان فلسطینی در روند بازداشت پشت سر می گذارد. 1. بازداشت تجاوز به حریم شخصی فلسطینیان و ورود وحشیانه به منازل ایشان آن هم در مقابل دیدگان کودکان و همسران متهم، روشی است که اسرائیل برای به بند کشیدن فلسطینیان به کار می بندد. 2. بازجویی میدانی گاهی هم شهروند فلسطینی در اثناء عبور از خیابان توسط سربازان اسرائیلی متوقف شده و همانجا به بازداشت او اقدام می کنند؛ آن هم نه به زبانی خوش بلکه با ضربات باتوم و تحقیر او در ملأ عام. 3. انتقال به ماشین زندان پس از پایان ضرب و جرح متهم در خیابان، به بدترین وجه ممکن او را برای انتقال به مرکز بازجویی وارد ماشین های جیپ می کنند. 4. بازجویی در زندان پس از رسیدن متهم به مرکز بازجویی، در حالی که چشمانش بسته است به شیوه ای که گردن و کمر او اذیت شود، روی صندلی نشانده شده و بازجو تلاش می کند با بدترین کلام ها و تهمت ها روح و روان زندانی را تحت تأثیر قرار دهد. 5. شیوه های شکنجه بازجو با تمام توانش به قسمت های حساس بدن زندانی ضربه می زند. روی سر زندانی کیسه کثیفی می کشند و درجه حرارت محیط را به زیر صفر می رسانند. زندانی را از پشت به دیوار تکیه می دهند و اینگونه درد شدیدی را در ستون فقراتش ایجاد می کنند. همچنین از بلندگوهای زندان با صدای بسیار بلند موسیقی پخش می کنند تا مانع از خوابیدن زندانیان شوند. همچنین زندان بان با سرعت و قدرت با مشت بر سر زندانی می کوبد. این امر سبب می شود زندانی سر درد شدیدی بگیرد و از هوش برود. از دیگر شیوه های شکنجه آن است که زندانی را روی زمین می اندازند و دستانش را به دیوار و پاهایش را به تخت می بندند. سپس زندان بان شروع به کتک زدن زندانی می کند. 6. اتاق گنجشک ها پس از پایان شکنجه، زندانی را به اتاقی منتقل می کنند که مملو از جواسیس و گماشتگان اسرائیلی است که در لباس و هیبت زندانیان فلسطینی ظاهر می شوند. آنها همواره تلاش می کنند به زندانی نزدیک شده و اطلاعاتی را از او کسب کنند. 7. زندان های انفرادی زندانیان در اتاق های بسیار کوچک و نامناسبی نگهداری می شوند. مساحت این اتاق تنها یک متر است. زندانیانی که تجربه زندگی در این زندان های انفرادی را دارند، آن ها را مقبره می نامند. 8. کامیون مرگ كاميون مرگ؛ صندوقی آهنین برای جابه جایی زندانی از زندان به سوی دادگاه و یا بیمارستان است. صندلی های آهنین بدون روکش مضاف بر سگ های پلیس و همچنین نگه داشتن زندانیان برای ساعات طولانی بدون غذا و نوشیدنی، همه و همه برای این است تا اسیر حتی خارج از زندان نیز ساعات سختی را بگذارند. 9. دادگاه در این مکان همه قوانین بین المللی و حقوق بشر نقض می شود. سازمان های اسرائیلی همه منشورهای بین المللی را در دو دادگاه سالم (در نزدیکی جنین) و عوفر (در رام الله) زیرپا می گذارند و احکام حبس ابد را بدون هیچ دلیل محکمه پسندی برای زندانی صادر میکنند. 10 اتاق زندانی اینجا خانه جدید است؛ زندانی پس از آنکه حکمش صادر شد، حیات خود را برای سالهای طولانی در این مکان می گذراند. زندانیان نه ناامیدانه، بلکه امیدوارانه و تلاشگر، سعی می کنند وقت خود را با آموزش، تحصیل و یادگیری مهارت ها پر کنند. چه بسیار افرادی که بی سواد وارد زندان شدند اما در همین زندان ها دکترای خود را در رشته علوم سیاسی اخذ نمودند. 11. الفوره (هواخوری) اسرا هرروزه یک ساعت می توانند به هواخوری بروند. پس از این یک ساعت بار دیگر باید به همان اتاق ها تنگ و نمور برگردند. 12. حمله و سرکوب و بازرسی گه گاهی مدیریت انفرادی با دستاویز بازرسی از زندان، به زندان های انفرادی ها حمله می کنند. آنها استقرار و آرامش اسرا را نمی خواهند. لذا چنین برنامه هایی را طراحی می کنند. همچنین آنها برای سرکوب زندانیان انفرادی از یگانِ نژادپرست و تندروی نحشون استفاده میکنند. این یگان با گازهای اشک آور و باتوم به جان زندانیان می افتد. 13. ملاقات ملاقات خانواده قله سعادت اسیر است؛ او لحظه شماری می کند تا خانواده اش را ببیند. از شوق و ذوق دیدار خانواده، شب را نمی خوابد. مدام در فکر این است که فرزندانش چقدر بزرگ شده اند؟ چهره شان چقدر تغییر کرده است؟ آیا آنها را خواهد شناخت؟ اما ملاقات ایشان تنها برای نیم ساعت است. آن‌هم فقط از پشت شیشه. خانواده اسرا نیز برای ملاقات با اسیرشان، ساعت ها در اتوبوس معطل می شوند و گاهی نیز بدون هیچ دلیلی ملاقات را ملغی می کنند. 14. اسرا در چنگال پزشکان زندان در اینجاست که احساس بیماری و اسارت و نابودی انسانیت در اسیر جمع می شود؛ پزشکان زندان به صورت تعمدی از معاینه دقیق اسرا سرباز می زنند و برای همه آنها با هر بیماری که دارند، یک قرص مسکن تجویز می کنند تا تنها دردهای آنها کاهش یابد؛ نه بیشتر!

بستن شرح
شرح ماجرا
© Shouba 2022 - All Rights Reserved.