فلسطینکشور شناخت

نگاهی تاریخی به ریشه‌های جنبش بایکوت

برای معرفی سیاست بایکوت پیش از هرچیز باید میان بایکوت و محدودیت‌هایی که دولت‌ها از آن حمایت می‌کنند تمییز قائل شویم. ریشه‌های مدرن بایکوت به مقاومت ایرلندی‌های بر علیه سلطه انگلستان در قرن نوزدهم بازمی‌گردد. پس از آن در بستر جنبش ضدآپارتاید، سیاست‌های بایکوت بزرگ‌ترین موفقیت‌هایش را بدست آورد. در چندسال گذشته و پس از پشتیبانی انجمن مطالعات آمریکا از بایکوت دانشگاه‌های اسرائیل، بیش از پیش روشن شده است که سیاست بایکوت از حاشیه به مرکز پیش‌روی کرده است. جنبش بایکوت علیرغم مخالفت‌ها در مسیرش بسیار موفق بوده است و یک دهه پس از آغازش به تهدیدی استراتژیک برای اسرائیل بدل شده است. چرا جنبش بایکوت در گسترش خود موفق بود؟ دلایل متعددی برای این موفقیت وجود دارد که پس از بررسی تاریخیِ ریشه‌های ضداستعماری جنبش بایکوت پنج مورد از آن‌ها را در اینجا بررسی می‌کنیم.

صلاح حسن، سوشیال تکست — ده سال قبل در ۹ جولای