کشور شناختمسلمانان در غرب

نگاهی به وضعیت مسلمانان فرانسه؛ تفرقه و سلطه دولت مسلمانان را ضعیف کرده

نرگس حجتی – نزدیک به دو دهه است که اسلام در فرانسه و قوانین مربوط به مسلمانان فرانسوی محل تامل مسلمانان این منطقه بوده است. اطلاعات ضد و نقیضی که در این باره به گوشمان رسیده، تصویر ذهنی از جامعه مسلمانان فرانسه برای جامعه ایرانی ایجاد کرده است که شاید چندان مطابق واقعیت نبوده باشد. در این مصاحبه سراغ «دکتر یاسین علی» رفتیم که یک مسلمان فرانسوی است و سالهاست ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اسلام را مورد مطالعه قرار داده است. از طرفی زاده، بزرگ شده و تحصیلکرده فرانسه است در نتیجه فراز و نشیب زندگی مسلمانان فرانسوی را به عینه دیده و لمس کرده است. از این رو در طول مصاحبه  با نگاهی واقع‌گرا به معرفی جامعه مسلمانان فرانسه و مسائل آنها پرداخته است.

لطفا در ابتدا معرفی کلی و در صورت امکان تاریخی از جامعه مسلمانان فرانسه را ارائه بفرمایید.

قبل از ورود به بحث لازم است این نکته را یادآوری کنم که برای حل مسائل فهم دقیق تاریخ از اهمیت بالایی برخوردار است. چون عدم آشنایی با زمینه تاریخی باعث می‌شود ما راه حل‌ها را براساس خواست خود ارائه دهیم نه بر اساس