جریان شناسیجریان شناسی سیاسیجریان شناسی فکری و مذهبیشبه قاره و افغانستانکشور شناختمعرفی کتاب

معرفی کتاب «طالبان»؛ کتابی مرجع برای شناخت طالبان

علیرضا صالحی

پیتر مارسدن، یکی از اساتید و جامعه‌شناسان دانشگاه هاروارد است که 2 کتاب مهم در زمینه افغانستان به نگارش درآورده است. «طالبان جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان» در سال 1998، و «افغانستان، کمکهای بشردوستانه، ارتشها و امپراطوریها» در سال 2002. از این دو کتاب فقط کتاب اول توسط انتشارات «نشر مرکز» با ترجمه آقای کاظم فیرزمند منتشر شده است.

این کتاب در زمانی نوشته شده است که جنگ میان جبهه شمال و طالبان برقرار بود و هنوز بخشهای زیادی از افغانستان تحت اداره دولت ربانی قرار داشت. در آن دوره طالبان فقط به بخشهای جنوبی و مرکزی تسلط داشت. رسانه‌های بین‌المللی به تازگی با پدیده‌ای به نام طالبان آشنا شده بودند. اگرچه این کتاب حدود 20 سال قبل به نگارش درآمده است اما همچنان یکی از منابع معتبر برای شناخت ریشه‌های اصلی طالبان به حساب می‌آید. علاوه بر آن اطلاعات بسیار مفید و دقیقی راجع به جغرافیا، جامعه و فرهنگ افغانستان در این کتاب یافت می‌شود. این کتاب شام