جامعه شناسی کشورهای اسلامی

شاخص افکار عمومی جهان عرب (2018)

ترجمه و تدوین: ابراهیم شیرعلی پژوهشگر ایسپا

گزارش «شاخص افکار عمومی جهان عرب» در سال 2018 توسط «مرکز عربی تحقیقات و مطالعات سیاستی» (Arab Center for Research and Policy Studies) منتشر شده است. این گزارش حاصل اجرای نظرسنجی در 11 کشور عربی (عربستان سعودی، اردن، کویت، عراق، فلسطین، مغرب، لبنان، سودان، مصر، تونس و موریتانی) با بیش از 18830 نمونه به صورت مصاحبه حضوری و چهره به چهره از تاریخ آذر 1396 تا فروردین 1397 می باشد.

در سوالی از شهروندان عرب پرسیده شد «وضعیت عمومی اقتصادی در کشور خود را چگونه توصیف می کنید؟» 9 درصد از شهروندان در کشورهای عربی، وضعیت عمومی اقتصادی کشورشان را «بسیار خوب»، 30 درصد «خوب»، 35 درصد «بد» و 24 درصد «بسیار بد» ارزیابی کرده اند. 2 درصد از شهروندان به این پرسش پاسخ ندادند.

از شهروندان سوال شده است «آیا تمایل دارید به کشور دیگری مهاجرت کنید؟» 26 درصد از شهروندان عرب تمایل به مهاجرت دارند و 73 درصد چنین تمایلی ندارند. 1 درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

از شهروندان پرسیده شده است «وضعیت درآمد خانوار خود را چگونه ارزیابی می کنند؟» 22 درصد از پاسخگویان اعلام کردند درآمد خانوار آنها، به طور کامل مخارج زندگی را پوشش می دهد و به آن ها امکان پس انداز نیز می دهد. 46 درصد از پاسخگویان بیان کردند، درآمد خانوار آن ها، به طور کامل مخارج زندگی را پوشش می دهد