تجربه نگاریجامعه شناسی کشورهای اسلامیحوزه خلیج فارسکشور شناخت

روابط قدرت در ساختار سیاسی قطر به روایت سفیر سابق

مدتی پیش اندیشکدۀ مرصاد مصاحبه ­ای با جناب آقای دکتر محمدجواد آسایش زارچی در مورد کشور قطر و نسبت آن با جریان­ های اسلام گرا ترتیب داد.

از مسئولیت­ های ایشان می ­توان به سفارت در یوگسلاوی (۶۵ الی ۶۹)، کروا