جریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبیدسته‌بندی نشده

جماعت تبلیغی و مشکل توقف در مکه!

مهمترین مساله جماعتی ها بنظر من توقف در فضای مکه و عدم انتقال به مدینه است! مدینه شهری است که نماد عبور از دعوت به مثابه یک مرحله و آغاز مرحله تحقق و اجراست. گرچه دعوت همواره و همه جا نیاز است ولی در جامعه مسلمین خصوصا آنان که دچار مشکلات عدیده هستند، تمرکز انرژی ها بر دعوت شایسته نیست و این جریان اجتماعی گسترده، توان ارائه خدمات مختلفی به مردمان محروم سیستان و بلوچستان را دارد ولی خب چنین نگاهی اساسا در آنان نیست!

علیرضا کمیلی

درباره جماعت تبلیغی پدیده ای که به نظر حقیر فرهنگ مسالمت آمیز و ستیزه گریز شبه قاره ای بر آن حاکم است حرف های متفاوتی زده می شود و می توان زد. در میان برخی نخبگان کشور به غلط، آنها را به حمل تفکر وهابیت وصف کرده اند. من برای آشنایی با این جریان هم کتاب فضائل الاعمال را در خانه دارم و خوانده ام و هم با اجازه خود جماعتی ها با آنها تشکیل شده ام. یعنی شرکت در برنامه خاص