تجربه نگاریحوزه خلیج فارسکشور شناخت

بررسی عملکرد شبکه الجزیره؛ چه شد که الجزیره، الجزیره شد؟!

سران قطری دست مدیران الجزیره را باز گذاشتند و در پرتو الجزیره، نوعی آزادی بیان بی‌سابقه در فضای جهان عرب شکل گرفت. خیلی از حرف‌ها که رسانه‌های دیگر از ترس حکومت‌هایشان نمی‌زدند، از الجزیره شنیده می‌شد. نقد آمریکا، اسرائیل، سعودی و سایر دیکتاتورهای منطقه، ازجمله مسائلی بود که الجزیره به آنها می‌پرداخت و دیگران نمی‌پرداختند. درواقع الجزیره سعی کرد صدای مردم باشد نه حکام. حداقل در ظاهر سعی کرد خود را اینگونه بنمایاند. و موفق بود.

حامد رضایی

قله رسانه‌های محور ترکی – قطری کماکان شبکۀ خبری-تحلیلی «الجزیره»[1] است. همان رسانه‌ای که در ابتدا، کمتر کسی می‌توانست بفهمد در سرش چه می‌گذرد! الجزیره اسلام‌گرا است؟ هم هست و هم نیست!