مکتب انقلاب

بررسی دلایل عدم موفقیت پروژه تقریب مذاهب؛ با اخلاق مبارزه وحدت شکل نمی‌گیرد!

مجتبی احمدیتقریبا همه می‌دانند که پروژه وحدت اسلامی به مقصدی که قرار بود برسد نرسیده است. بخش عمده ای از پاسخ چرایی این مسئله را حتما باید در علوم انسانی جستجو کرد. اما متاسفانه تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه وحدت کماکان در دست نهادهای امنیتی و یا نهادهای مذهبی است. ولی آنچه ضروری به نظر میرسد اندیشه ورزی اصحاب علوم انسانی در حوزه وحدت اسلامی است. در همین راستا سراغ مجتبی احمدی کارشناس مسائل جهان اسلام رفتیم تا درباره علل عدم موفقیت وحدت اسلامی گفتگو کنیم.

به نظر شما چرا اتفاقی که قرار بود در بحث تقریب رقم بخورد رقم نخورد و موفقیتی در این زمینه آنطور که