جریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبیعربستانکشور شناخت

آشنایی با سلفیه جامی در عربستان سعودی

عبدالزهرا سیستانی

آنگونه که پیداست ابتدای شکل‌گیری جریان جامی هم زمان با جنگ خلیج فارس (هجوم عراق به رهبری صدام حسین به کویت) در سال ۱۹۹۰م می‌باشد۱٫ در جنگ خلیج فارس، عامل اصلی بیرون راندن ارتش بعث عراق از کویت، ایالات متحده امریکا بود که به عنوان بازیگر اصلی میدانی به اعانت عرب‌ها در این نزاع آمد.

به علت نزدیک شدن نیروهای رژیم بعث عراقی به مرزهای عربستان و احتمال ورود آنها به خاک شبه جزیره، مفتی اعظم کشور عربستان یعنی “عبد العزیز بن عبد الله بن باز” فتوایی صادر کرد که بر مبنای آن استعانت از کفار در جنگ بین مسلمین جایز بود۲٫

در این هنگام و با شنیده شدن صدا‌های بسیاری مبنی بر تقبیح حکام کشورهای عربی مخصوصا عربستان به خاطر درخواست کمک از امریکا (کفر) در مقابله با صدام (مسلمان)، و بیش از آن صدور چنین فتوایی، علمایی همچون “محمد أ